Katedra Językoznawstwa Orientalistycznego

Pracownicy

arabiści: 
dr hab. J. Łacina, prof. Uczelni – kierownik
dr S. Bednarowicz
dr M. Al.-Sayadi

sinolodzy:
mgr Eryk Hajndrych
dr Li-Chi Lee Chen|
mgr A. Sroka-Grądziel
dr hab. N. Kordek prof. nadzw.