Katedra Językoznawstwa Orientalistycznego

Lingwistyka stosowana język rosyjski z językiem chińskim - opis kierunku

Lingwistyka stosowana język rosyjski z językiem chińskim to szansa na podwójną przygodę – dla studenta otwierają się bowiem dwa zupełnie nowe, odmienne światy. Z jednej strony największy kraj świata, bogaty geograficznie i etnicznie - Rosja, a z drugiej strony mocno zróżnicowany i fascynujący chiński krąg kulturowy – nauka tych dwóch języków poszerza horyzonty, daje nową perspektywę spojrzenia na świat i, co najważniejsze, nowe perspektywy na przyszłość.

Studia umożliwiają opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1 oraz języka chińskiego na poziomie B2 – takie językowe kompetencje pozwalają na rozpoczęcie kariery zawodowej w różnorodnych sektorach i branżach. Absolwent może wybrać ścieżkę biznesową, pracować w firmach wymagających perfekcyjnej znajomości tych dwóch języków i jednocześnie związać się zawodowo z rynkami gospodarczymi szeroko otwartymi na europejski i polski biznes. Na specjalistów związanych z tymi językami praca czeka również w branży IT i nowych technologii. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu czy sektorze usług. Może również rozwijać się tłumaczeniowo, współpracować z biurami, agencjami turystycznymi czy klientami prywatnymi, którzy szukają osób posiadających umiejętności z zakresu przekładu z języka rosyjskiego i chińskiego. Absolwent ma również możliwość podążania za darem dydaktycznym i pracy w roli nauczyciela, a po otrzymaniu tytułu magistra z wybranej dziedziny może dalej rozwijać się naukowo. 

Oprócz praktycznej nauki języków, studia oferują m.in. zajęcia z kultury, historii i literatury oraz zajęcia specjalizacyjne z wybranej przez studenta dziedziny. Studenci mają również możliwość wyjazdów w ramach stypendiów i wymian międzyuczelnianych (np. program ERASMUS, stypendium rządu tajwańskiego, wymiana z Uniwersytetem Shih Hsin). Swoje pasje i zainteresowania studenci realizować mogą również w ramach działalności w Studenckich Kołach Naukowych i współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce.