Katedra Językoznawstwa Orientalistycznego

Koło Naukowe Debaty w Języku Arabskim „Al-Munathara"

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Debaty w Języku Arabskim  „Al-Munathara”
Siedziba: ul.Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
Opiekun naukowy: mgr Magdalena Al-Sayadi(Katedra Językoznawstwa Orientalistycznego)

Cele i zadania:           

  • skuteczne rozwijanie sprawności językowych,
  • kształtowanie świadomości bazując głównie na tematyce społecznej, ale również ekonomicznej, politycznej, naukowej i bieżących problemach na świecie
  • budowanie umiejętności argumentowania oraz kontrargumentowania
  • propagowanie wolności wypowiedzi
  • reprezentowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w międzynarodowych konkursach debaty                       

Koło naukowe działa od 28 października 2015r. W skład Koła wchodzą studenci lingwistyki angielsko – arabskiej, a opiekunem naukowym jest mgr Magdalena Al-Sayadi.

Pomysł koła naukowego debaty powstał w związku z udziałem naszych studentów w międzynarodowym konkursie debaty w języku arabskimw Katarze w dniach 26-29 kwietnia 2015r. „The 3rd International UniversitiesArabicDebating Championship”. W tym prestiżowym wydarzeniu studenci UKW rywalizowali ze studentami z ponad 70 krajów świata. Miesiąc przed wyjazdem do Kataru, czyli 27 marca odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Debata Studentów w Języku Arabskim, w której wzięli udział studenci lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz studenci filologii arabskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Była to pierwsza taka potyczka intelektualna w Polsce, która odbyła się w Auli Copernicanum w Bydgoszczy. Wydarzenie wzbudziło zainteresowanie potencjalnych studentów oraz mediów. Organizatorem debaty był Zakład Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

W roku 2017 nasi studenci reprezentowali Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 4th IUADC w Katarze. W dniu 14 marca 2018 roku Koło Naukowe zorganizowało Drugą Ogólnopolską Debatę Studentów w Języku Arabskim, która odbyła się w Bibliotece Głównej UKW. Zapraszamy do obejrzenia relacji w Telewizji Polskiej (minuta 19:16)

W dniach 2-6 stycznia 2019 roku nasi studenci wzięli udział w „1st EuropeanUniversitiesArabicDebating Championship” w Wiedniu. W dniach 14-21 marca 2019 roku nasi studenci wzięli udział w „5th International UniversitiesArabicDebating Championship” w Katarze, gdzie zdobyli złoty medal. Relacja z wręczenia nagród: (minuta 19:20)